Τρίτη 17.12.13, ὥρα 6.30 μ.μ.

Ἀπελευθερώνοντας τήν δύναμη τῆς προσευχῆς: ὁ π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος ὡς διδάσκαλος τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

Εἰσηγητής : κ. ΧΡΥΣΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΝΤΟΥ, φιλόλογος-ἐκπαιδευτικός Μ.Ε..