Εκδρομές

1)2.11.14-3.11.14    Διήμερη  εκδρομή              

2) 7.12.14  Σάββατο – Ημερήσια  εκδρομή.

3)11.1.14  Σάββατο – Ημερήσια  εκδρομή 

4)8.2.14   Σάββατο – Ημερήσια  εκδρομή.

5)16.5.14     Πολυήμερη εκδρομή.