Στοιχεία επικοινωνίας

Πραξιτέλους 173

Πειραιάς 18535

Τηλ.-Φαξ:210 4297186

Ετος Ιδρύσεως 1960

email:peiraikosfaros@gmail.com

peiraikosfaros.wordpress.com

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τζερμπίνου-Μιχαλακοπούλου Μαρία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γουλάκος Βασίλειος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Τσαγκαρόπουλος Λυκοῦργος
ΤΑΜΙΑΣ:
Πέππας Εὐάγγελος
ΜΕΛΗ:
Ἀδαμόπουλος Ἰωάννης
Τερζιάδου Χριστίνα
Ψωμιάδης Παναγιώτης

Γιά κάθε πληροφορία, πού ἀφορᾶ στό
Σωματεῖο μας, ἐπικοινωνῆστε στό τηλέφωνο
210-4297186 κάθε Τρίτη 6:00-9:00 μ.μ.
ἤ ἀπευθυνθῆτε σέ κάποιο μέλος τοῦ Δ.Σ.